این سایت در حال توسعه و راه اندازی می باشد

درود
سایت درسیار در حال برنامه نویسی و راه اندازی
در حال حاضر فقط بخش پرسش و پاسخ سایت تا حدودی تکمیل شده و بخش های دیگه هم خردک خردک آماده خواهند شد.
هر پیشنهاد و انتقادی برای بهبود سایت دارید خوشحال میشم بشنوم

ای.دی تلگرام: https://t.me/mahekhiali
ایمیل: mojtabasafari219@gmail.com